Registracija

Akcijos registracija prasidės
nuo spalio 3 d.

1. Akcijos „Pagauk Šaipoką“ (toliau tekste – Akcija) organizatorius yra UAB „INDIANA.LT“, įmonės kodas 302641591, buveinės adresas: Vanagėlio g. 3, Vilnius, veikianti AB „ Mondelez Europe Services GmbH – Lietuvos filialas “ užsakymu (toliau tekste – Organizatorius).

2. Ši Akcija vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje nuo 2014 m. rugsėjo 29 d. iki 2014 m. lapkričio 2 d. imtinai.

3. Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje, Akcijos metu turi įsigyti JACOBS tirpių balintos kavos skonio gaminių, platinamų visose produktų platinimo vietose, visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje:

ORIGINAL 3in1
304 g dėžutė (x20 pakelių); BAR kodas: 7622300535261
304 g maišelis (x20 pakelių); BAR kodas: 7622210089724
152 g maišelis (x10 pakelių), BAR kodas: 7622300535223
456 g trys supakuoti maišeliai (x30 pakelių), BAR kodas: 7622210229175
456 g du supakuoti maišeliai (x30 pakelių), BAR kodas: 7622300386368
608 g didelė dėžutė, Mega Box (x40 pakelių), BAR kodas: 7622300768355
15,2 g pakelis BAR kodas: 7622300535216

CAFÉ LATTE
280 g dėžutė (x20 pakelių); BAR kodas: 5901480001790
14 g pakelis; BAR kodas: 5901480001783

2in1
320 g dėžutė (x20 pakelių); BAR kodas: 5901480001738
16 g pakelis; BAR kodas: 5901480001721

INTENSE 3in1
350 g dėžutė (x20 pakelių); BAR kodas: 7622300514129
17,5 g pakelis; BAR kodas: 7622300431846

Šiame Akcijos taisyklių punkte išvardinti gaminiai toliau tekste vadinami “Produktais”.

4. Dalyvauti Akcijoje turi teisę visi asmenys, Akcijos metu įsigiję „Produktą/-ų“ Lietuvos Respublikos teritorijoje.

5. Akcijoje negali dalyvauti UAB „INDIANA.LT” ir Mondelez įmonių grupės darbuotojai, jų šeimų nariai bei giminės.

6. Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje, privalo įsigyti „Produktą/-ų“ ir registruoti pirkimo kvitą interneto tinklapyje www.jacobs.lt, privalomai nurodyti elektroninio pašto adresą bei įsigytų „Produktų“ kiekį ir pasirinktinai nurodyti vardą, pavardę, telefono numerį ir miestą. Pirkimo kvitas gali būti registruojamas bet kurią Akcijos galiojimo dieną (nuo spalio 3 d. iki lapkričio 2 d.)

7. Kiekvieną dieną nuo 2014 m. spalio 4 d. iki 2014 m. lapkričio 3 d., 50 Akcijos dalyvių taps prizų laimėtojais.

8. Prizų laimėtojai bus renkami kasdien iš Akcijos dalyvių, užsiregistravusių interneto tinklapyje www.jacobs.lt dieną prieš. Prizų laimėtojai renkami atsitiktinai, programinės įrangos pagalba. Akcijos dalyviai, kurie vienu metu įsigijo daugiau nei vieną „Produktą“ arba „Produktą“, kurį sudaro daugiau nei vienas pakelis, vienu pirkimo kvitu, atrankoje dalyvauja tiek kartų, kiek tuo pirkimo kvitu įsigijo pakelių. Vadinasi, daugiau pakelių pirkę dalyviai įgyja didesnę tikimybę laimėti prizą

9. Akcijos prizų laimėtojai skelbiami kasdien nuo 2014 m. spalio 4 d. iki 2014 m. lapkričio 3 d. internetiniame puslapyje www.jacobs.lt ir www.facebook.com/Jacobs3in1Lietuva paskyroje. Akcijos dalyviai taip pat gali pasitikrinti laimėjimo statusą internetiniame puslapyje www.jacobs.lt įvedę savo elektroninio pašto adresą. Visi laimėtojai informuojami elektroninio pašto adresu, nurodytu registruojantis.

10. Akcijos prizai: 1 550 vnt. žaislinių garsus atkartojančių žiurkėnų „Šaipokų“ (toliau tekste – Prizas). „Šaipokas“ – tai žaislinis, garsus atkartojantis žiurkėnas. Žaislo viduje yra įmontuotas mikrofonas ir garsiakalbis.  Žaislo korpusas pagamintas iš plastiko ir iš išorės padengtas sintetiniu audiniu ir pliušu. Žaislas turi oranžinį kombinezoną su Jacobs 3in1 logotipu. Žaislas veikia su trimis AAA (1.5 V) baterijomis. „Šaipoko“ išvaizda gali šiek tiek skirtis nuo reklaminėje medžiagoje pateikto vizualo. Netinka vaikams iki 3 metų.

11. Laimėję Prizą/-ų ir norėdami jį/juos atsiimti, Akcijos dalyviai privalo pateikti Organizatoriui „Produkto/-ų“ pirkimo kvito kopiją (kuriuo nors iš žemiau nurodytų formatų):

- Įkeliant kvito kopiją internetiniame puslapyje www.jacobs.lt registracijos metu;

- Siunčiant kvito kopiją elektroninio pašto adresu 3in1@jacobs.lt;

- Originalą siunčiant registruotu paštu, adresu Vanagėlio g. 3, Vilnius, ant voko nurodyti laiško temą – „ŽAIDIMAS – „Pagauk Šaipoką“

12. Kiekvienas asmuo turi teisę Akcijoje dalyvauti neribotą kartų skaičių, tačiau vieną pirkimo kvitą registruoti galima tik vieną kartą ir jis dalyvaus žaidime tik kitą dieną po registracijos dienos.

13. Prizų atsiėmimas: Akcijos prizai bus pristatyti ne vėliau kaip iki 2014 m. lapkričio 14 d. Akcijos dalyvių nurodytu adresu registruotu paštu.

14. Kiekvienas laimėtojas gaus elektroninį laišką adresu, nurodytu registracijos formoje. Akcijos dalyviai el. paštu 3in1@jacobs.lt turi atsiųsti ir nurodyti adresą Lietuvos Respublikos teritorijoje, kuriuo pageidauja gauti Prizą/us.

15. Akcijos dalyviai, registruodamiesi Akcijoje, patvirtina, kad sutinka, jog laimėjimo atveju jų vardai, pavardės būtų viešai skelbiami interneto tinklalapyje www.jacobs.lt arba www.facebook.com/Jacobs3in1Lietuva Facebook paskyroje ir dėl to jie neturės jokių pretenzijų Organizatoriaus atžvilgiu nei Akcijos metu, nei po jos pabaigos.

16. Akcijos metu surinktų asmens duomenų valdytojas yra AB „ Mondelez Europe Services GmbH – Lietuvos filialas “, o asmens duomenų tvarkytojas - Organizatorius. Asmens duomenys gali būti pateikiami ir kitoms įmonėms, kurioms susitarimų su duomenų valdytoju ar Organizatoriumi pagrindu pavedama vykdyti dalį su Akcijos organizavimu susijusių funkcijų.

17. Akcijos metu surinkti asmens duomenys bus tvarkomi Akcijos organizavimo ir vykdymo tikslais bei saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.

18. Akcijos dalyviai, registruodamiesi Akcijoje ir pateikdami savo asmens duomenis, patvirtina, kad sutinka, jog jų asmens duomenys būtų tvarkomi Akcijos organizavimo ir vykdymo tikslais Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei šių taisyklių nustatyta tvarka.

19. Akcijos dalyviai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti arba sunaikinti savo asmens duomenis.

20. Tuo atveju, jei Akcijos dalyvis neatliko veiksmų, nurodytų šiose Akcijos taisyklėse, dalyvis netenka teisės į Akcijos Prizą/-us.

21. Akcijos dalyviai skundus dėl Akcijos vykdymo gali pateikti registruotu paštu Akcijos metu ir ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Akcijos pabaigos dienos (2014-11-22). Praleidus skundų pateikimo terminą, skundai nenagrinėjami. Skundai pateikiami adresu Vanagėlio g. 3, Vilnius, ant voko nurodyti laiško temą – „SKUNDAS – „Pagauk Šaipoką“. Organizatorius įsipareigoja per 15 (penkiolika) darbo dienų atsakyti skundo siuntėjui registruotu laišku.

22. Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai keisti Akcijos taisykles ar nutraukti Akciją bet kuriuo momentu, apie tai informuodamas interneto tinklalapyje www.jacobs.lt arba www.facebook.com/Jacobs3in1Lietuva „Facebook“ paskyroje.

23. Visi asmenys, dalyvaujantys Akcijoje, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Akcijos taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.